Home

De Piloersemaborg , ook Hamsterborg genoemd omdat de borg gelegen is bij het Groningse dorp Den Ham, werd gebouwd in 1633. Het is de enige overgebleven boerderijborg in de provincie Groningen. Het verhaal van de borg is vooral een familieverhaal. In 1699 werd de borg verkocht aan Pieter Jacobs Bos. In 1728 ging de boerderij door vererving over naar dochter Grietje Pieters bos die trouwde met Ariens Pontius. In 1798 kocht Kornelis Jacobus Boelens, getrouwd met een kleindochter van Grietje Pieters Bos, de boerderij. In 1837 werd het geheel verkocht aan Tonnis Bartels Wierenga, een ‘voornaam landbouwer' uit Beswerd. Drie generaties Wierenga hebben tot 1991 de borg bewoond. Tot de zomer van 1991 waren dat Jan Tonnis Wierenga en zijn echtgenote Mr. Cornelia Wierenga-van der Valk. Beiden zijn in dat jaar overleden. Zie onder het kopje 'bestanden' een beknopte geschiedenis van de borg en tekst bij rondleiding van de benedenverdieping.
Bestanden
De Vereniging
Al in 1986 werd door de toenmalige eigenaren en bewoners Jan en Corrie Wierenga het initiatief genomen om de vereniging ‘Vrienden van de Hamsterborg' op te richten. Het doel van de vereniging is de instandhouding van de borg en haar belangen te bevorderen. In de samenstelling van het bestuur weerspiegelt zich het verleden van de borg door benoeming van drie leden uit de familie Wierenga, één lid uit de familie Bos en drie leden uit Den Ham of omgeving. Lees meer bij Vereniging.
 
De Stichting
Nadat het echtpaar Wierenga in 1991 was overleden kwam de borg door erfstelling in bezit van de ‘Wierenga van Hamsterborg Stichting'. Na restauratie en verbouwing beschikt de borg sinds februari 1999 over drie appartementen en twee bedsteekamers. Het voorhuis met grote zaal is beschikbaar voor diverse doeleinden en de borg is ook een officiële trouwlocatie. De exploitatie van de borg is in handen van de familie Soek. Zie link Piloersemaborg. Lees meer bij Stichting.
 
De Commissies binnen de Vereniging .
Onder verantwoordelijkheid van de Vereniging ‘Vrienden van de Hamsterborg' zijn vier commissies actief: de Culturele commissie,de Boerderijcommissie, de Boomgaardcommissie en de Doe-dagcommissie. Deze commissies worden gevormd door bestuursleden en andere vrijwilligers. Bij de pagina  Commissies en de subpaginas daaronder vindt u een uitgebreide beschrijving van de activiteiten.
 
Vriend worden?
De vereniging telt nu rond de 300 vrienden en wij willen graag nóg meer vrienden hebben. U kunt vriend worden door u via deze site aan te melden. U bepaalt zelf de hoogte van uw jaarlijkse bijdrage met een minimum van € 10, - per jaar. U draagt daarmee bij aan het in stand houden van een prachtige boerderijborg. Op de Open Monumentendag in september en op de Open Dag van de borg, meestal in mei, kunt u de borg bezichtigen. Aanmelden als vriend.
Statuten Vereniging Vrienden Hamsterborg 2009.pdf