Stichting Wierenga van Hamsterborg

 
 
De Piloersemaborg of Hamsterborg is gelegen aan de Sietse Veldstraweg 25 in het dorp Den Ham (gemeente Zuidhorn), dat ligt ten westen van Groningen, in Middag-Humsterland.
Aan het einde van het dorp is aan de linkerkant van de weg een bomenrij te zien, die de smalle oprijlaan naar de borg markeert. De borg is gebouwd in 1633, in opdracht van Johan de Mepsche. Al in 1521 wordt de naam Piloersema genoemd. Vermoedelijk gaat het dan over het steenhuis, dat de voorganger is van de huidige borg. Deze voorganger heeft gestaan aan de linkerkant van de oprijlaan, schuin tegenover de huidige borg, waar nu nog de glooiing in het landschap is te zien.
 
De borg heeft, nadat het niet meer door de familie De Mepsche werd gebruikt, lange tijd een boerderijfunctie gehad. Tegenwoordig is alleen het land tegenover de borg nog onderdeel van de huidige borg. Op dit land worden paarden en schapen gehouden. De Piloersemaborg is het eigendom van de Stichting Wierenga van Hamsterborg. De stichting heeft ten doel de borg in stand te houden; de borg met zijn gebouwen, inboedel en landerijen. Hieraan wordt vorm gegeven door de borg te onderhouden en te beheren. Hiervoor is veel geld nodig. Middelen hiervoor worden gevonden in de exploitatie van de borg, in subsidies zoals die door de overheid worden verstrekt, en in giften, legaten en nalatenschappen. Ook u kunt de stichting Wierenga van Hamsterborg steunen door middel van een giften. Giften zijn aftrekbaar van de inkomsten- en loonbelasting. Zie hiervoor www.piloersemaborg.org.
 
Het dagelijkse beheer wordt uitgevoerd door de familie Soek. Bij hen kunt u de Piloersemaborg huren voor vergaderingen, feesten, trouwerijen, recepties en overnachtingen en arrangementen. Zie hiervoor www.piloersema.nl.
 
De vereniging van Vrienden van de Hamsterborg beheert het boerderijgedeelte van de borg, en ontplooit vele activiteiten die de borg doen leven.
Zie hiervoor www.hamsterborg.nl